Pływalnia kryta w Gogolinie

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Hala sportowa w Gogolinie

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Pływalnia odkryta w Gogolinie

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Stadion sportowy w Gogolinie

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Obiekt rekreacyjno - sportowy w Kamieniu Śląskim

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Kompleks boisk sportowych w Zakrzowie

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Boisko piłkarskie w Obrowcu

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Boisko piłkarskie w Choruli

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Stadion sportowy w Górażdżach

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Boisko piłkarskie w Kamionku

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Boisko orlik w Gogolinie

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Basen odkryty w Kamieniu Śląskim

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Deklaracja dostępności Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Multimedia (nie posiadają napisów dla osób niesłyszących).
 • Skanowane dokumenty, które mają odzwierciedlać rzeczywisty dokument pomimo tego, iż są zapisane w formacie PDF umieszczone są tam jako grafika.
 • Staramy się, aby mimo wszystko pliki dostępne w serwisie były odczytywane przez programy wspomagające, może się jednak zdarzyć, że jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Wyłączenia

 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Dokumenty cyfrowych typu PDF, DOC, DOCX, ODT (nie są one w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo).
 • Treści będące w naszym posiadaniu, które nie zostały przez nas lub na naszą rzecz wytworzone bądź przez nas nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Giecewicz - Dyrektor.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 77 407-69-30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Gogolin
 • Adres: ul. Krapkowicka 6
  47-320 Gogolin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 77 407-68-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Basen Gogolin: podjazd do wejścia głównego bez barier architektonicznych. Budynek parterowy. Wybrane toalety oraz natryski wyposażone w pochwyty i siedziska dla osób niepełnosprawnych.

Platforma do przekroczenia brodzików.

Hala sportowa w Gogolinie: podjazd do wejścia głównego bez barier architektonicznych. Brak windy. Toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Boiska Orlik: podjazd do wejścia głównego bez barier architektonicznych. Toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce takie znajduje się na parkingu (pierwsze miejsce) i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia, na tym samym poziomie bez progów, schodów itp.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie przepisów prawa, do budynków ZR-S w Gogolinie ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości.

Alternatywny sposób dostępu do treści

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail lub numer telefonu podane w niniejszej deklaracji w sekcji "Informacje zwrotne i dane kontaktowe"

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie można zgłosić na adres e-mail lub numer telefonu podane w niniejszej deklaracji w sekcji "Informacje zwrotne i dane kontaktowe"

Inne informacje i oświadczenia

Dane teleadresowe:

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Aleja Przyjaciół Dubendorf 1
47-320 Gogolin
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 77 40 76 930

Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin naszych serwisów. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

 

Pliki z logami

Zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

 

Pliki cookies

Nasze serwisy internetowe używają plików cookies (tzw. "ciasteczka"). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać nasze serwisy internetowe tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.

Pliki cookies stosowane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na wykorzystanie tego mechanizmu, udzielona przez Internautę.

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Ochrona danych osobowych.

Administrator danych: Zespół Rekreacyjno – Sportowy w Gogolinie, Al. Przyjaciół Dubendorf 1, 47-320 Gogolin REGON - 532419589

Inspektor ochrony danych: Piotr Giecewicz, 47-320 Gogolin, Al. Przyjaciół Dubendorf 1. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 77/4076930

Zespół Rekreacyjno Sportowy w Gogolinie

al. Przyjaciół Dübendorf 1,
47-320 Gogolin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 77 40 76 930
fax: 77 40 76 931

 

 

Ochrona danych osobowych.

Administrator danych: Zespół Rekreacyjno – Sportowy w Gogolinie, Al. Przyjaciół Dubendorf 1, 47-320 Gogolin REGON - 532419589

Inspektor ochrony danych: Adrian Pajączkowski, 47-320 Gogolin, Al. Przyjaciół Dubendorf 1. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  77/4076930

 

 Zarządzenie Cennik od 01.01.2023r.